standard-title Facelift

Facelift

Veroudering van de huid terugdraaien

Het verouderingsproces van de huid en onderhuidse weefsels begint langzaam en vrijwel onopgemerkt vanaf het 25ste à 30ste levensjaar.

Met het verstrijken van de jaren verliest de huid haar elasticiteit, wordt droger, dunner en gerimpelder. De onderhuidse weefsels verslappen en gaan doorhangen. Factoren die de veroudering versnellen zijn o.a. blootstelling aan zonlicht en roken. De mate waarin de huid en onderhuidse weefsels verouderen wisselt sterk van persoon tot persoon.

Er kan een correctie gebeuren van de kwaliteit van de huid én een correctie van de gelaatscontour.

Een face-lift is een operatieve behandeling waarbij uitgezakte huidplooien van hals en wangen gecorrigeerd worden. De huid en de onderhuidse weefsels van de wangen en/of hals worden losgemaakt en strak aangetrokken in de richting van de haarlijn boven, vóór en/of achter de oorschelp. In geval van overmatige vetophoping onder de kin kan hier een liposculptuur nodig zijn.

Wat kan u wél en niet verwachten

Na een face-lift ziet U er goed uit, zonder verandering in gelaatsuitdrukking. Diepe rimpels en huidplooien van de wang en/of hoog in de hals worden strakker getrokken.

Het voorhoofd kan al of niet mee gelift worden. Voor correctie van de rimpels rond de mond, de lippen en de oogleden bestaan aparte procedures.
Bij praten, lachen en andere aangezichtbewegingen ontstaan rimpel-lijntjes die ook nà een face-lift aanwezig zullen blijven.

De gevolgen van het verouderingsproces worden door een face-lift voor een deel ongedaan gemaakt. Het verouderingsproces wordt echter niet gestopt. Na de operatie zal men net
als ervoor geleidelijk aan verder verouderen, maar de “winst” blijft steeds behouden.

Vòòr de operatie

Patiënten mogen niet roken of zouden hier best 6 weken vóór de ingreep mee stoppen. 14 dagen vòòr de operatie mogen er geen acetylsalicylzuur bevattende medicijnen (zoals Aspro,
Aspirine …) worden gebruikt.

De dag vóór de operatie worden de haren gewassen met Iso-Betadine zeepoplossing en de dag van de operatie wordt géén cosmetica gebruikt.

Afhankelijk van de uitgebreidheid van de ingreep kan men na enkele uren of de volgende ochtend naar huis.

De operatie

Een face-lift operatie gebeurt onder plaatselijke of algemene narcose. Na afloop wordt een verband aangebracht rond het hoofd. De pijn na de operatie valt over het algemeen mee, zonodig is een gewone pijnstiller voldoende.

De eerste 24 uur na de operatie moet de patiënt(e) zich zo rustig mogelijk houden. Na de operatie is er een periode waarin aangezicht en/of hals gezwollen en verkleurd zijn. De duur van deze periode is gemiddeld 10 dagen maar kan individueel wisselen. Hierna is er een periode dat patiënt(e) nog zwellingen ziet en voelt die echter voor de buitenstaander onopvallend zijn.

Het verband wordt na 3 tot 5 dagen verwijderd, de hechtingen 7 tot 14 dagen na de operatie. Vanaf ongeveer de 2de week na de operatie kan make-up worden gebruikt. ’s Avonds moet deze zorgvuldig worden verwijderd, waarbij opwaartse en zijwaartse bewegingen worden gemaakt. Na ongeveer 1 tot 3 weken kan U weer in het openbaar verschijnen.

Littekens en complicaties

Na iedere operatie kunnen complicaties ontstaan, bv nabloeding of ontsteking. De kansen hierop zijn bij een face-lift zeer gering. Patiënten die roken hebben een grotere kans op een complicaties.

Vóór de oorschelp ontstaat een zeer dun litteken dat nauwelijks waarneembaar is. Boven en achter de oorschelp ontstaan littekens die kunnen gecamoufleerd worden door de haren.
Indien een liposculptuur van de kin wordt uitgevoerd is er een klein litteken onder de kin.

Correctie van de kwaliteit van de huid

Dit kan reeds gebeuren vanaf de leeftijd van ± 25 jaar. Deze correctie hangt sterk af van de mate van de veroudering.

De behandeling varieert van een lichte behandeling die het dagelijks gebruik van producten volgens een bepaald aangepast schema inhoudt, tot een intensievere behandeling waarbij bepaalde peelings noodzakelijk kunnen zijn. Ook deze peelings kunnen sterk variëren afhankelijk van wat er moet bereikt worden.

Met deze behandeling kan men een veroudering van de huid tegengaan. De huid wordt terug dikker en krijgt een betere circulatie. De pigmentstoornissen kunnen behandeld worden. De fijne rimpels verdwijnen.

Bij de diepe peelings moet men er rekening mee houden dat men 1 à 2 weken niet toonbaar is. Deze gebeurt onder pijnstilling of narcose, afhankelijk van de diepte van de peeling en de uitgebreidheid.