standard-title Liposuctie

Liposuctie

Blijvende figuurcorrectie met liposuctie

Liposculptuur is een methode die zich best leent voor verwijdering van beperkte vetophoping bij een nog redelijk strakke huid. De lichaamscontour van bijvoorbeeld buik, heupen of benen kan hiermee gecorrigeerd worden. De figuurcorrectie is blijvend !

Liposculptuur is géén methode om te vermageren. Dit wil zeggen dat het overgewicht als zodanig niet verminderd kan worden door het chirurgisch verwijderen van plaatselijk overtollig vetweefsel. Het enige dat helpt tegen overgewicht is een streng caloriearm dieet dat bovendien lang moet worden volgehouden omdat het opgestapelde vet slechts langzaam wordt afgebroken.

De ingreep

Liposculptuur of figuurcorrectie is de behandeling van ongelijkmatige vet-opstapeling. Het is mogelijk vetweefsel te verwijderen zonder grote littekens te maken. Via een klein sneetje op een onopvallende plaats wordt het vetweefsel weggezogen.

Eerst wordt aangetekend welk gebied moet worden behandeld. Dan wordt een speciale vloeistof ingespoten. Daarna wordt via een kleine snede een fijne canule ingevoerd. Zo kan het vetweefsel van de aangegeven plaats worden verwijderd. De kleine incisie wordt daarna gesloten. Na de ingreep wordt een elastische en licht drukkende lipopanty aangepast.

Bij een beperkte liposculptuur gebeurt deze onder locale verdoving en ambulant. De behandeling van grotere of meerdere zones zal onder narcose gebeuren in het ziekenhuis.
Afhankelijk van de gebieden die worden behandeld zal een specifieke soort lipo-sculptuur gebruikt worden, o.a. suction assisted of power assisted.

Voordelen van liposculptuur

Bij Liposculptuur zijn de littekens klein. Het verwijderen van vetweefsel mét huid heeft als nadeel dat er lange littekens ontstaan. Het is niet steeds te voorspellen hoe deze littekens zullen
uitvallen.

Bij liposculptuur zijn de littekens altijd klein en op onopvallende plaatsen. Ook worden bloedvaten en zenuwen nauwelijks beschadigd. De huid past zich door haar elasticiteit aan.

Pijn en complicaties

Na de ingreep is het behandelde gebied gezwollen, verkleurd en gevoelig. Dit verdwijnt na 1 à 2 weken. Soms zijn verhardingen te voelen die pas na 6 weken tot 3 maanden verdwenen zijn.

Zoals bij iedere operatieve behandeling bestaat de kans op nabloeding of infectie. Bij liposculptuur worden deze echter zelden gezien. Er kan wel een tijdelijke ophoping van vocht zijn in het behandelde gebied. De eerste 2 à 3 maanden kan de huid een onregelmatig aspect vertonen. Het definitieve resultaat wordt pas bereikt na een 3-tal maanden.

Als bij niet elastische, losse huid te veel vet wordt verwijderd zal deze huid zich niet helemaal aanpassen en kunnen er oneffenheden ontstaan.

Nabehandeling

Aan het einde van de operatie wordt een elastisch drukverband, lipopanty, aangepast. Hierdoor wordt de huid goed op de onderlaag gefixeerd. Dit verhindert het opstapelen van teveel vocht en maakt dat het sneller verdwijnt. De lipopanty moet men gedurende 4 tot 6 weken dragen.

Kosten

Abnormale vetstapeling kan voor vele mensen zeer storend zijn en soms aanleiding geven tot psychische problemen.

Toch komen noch het ziekenfonds noch de verzekeringsinstellingen tussen in de kosten. Daarom zal de patiënt(e) de totale kosten zélf moeten dragen.