standard-title Neuscorrectie

Neuscorrectie

Goede afweging voor neuscorrectie

De chirurg zal zoveel mogelijk trachten rekening te houden met de wensen van de patiënt(e) wat betreft de vorm van de neus. Deze wordt echter ook bepaald wordt door de oorspronkelijke vorm van de neus.

Ook al is de neus helemaal zoals de patiënt(e) wilde, hij of zij zal meestal enige tijd nodig hebben om eraan te wennen.

Iedere mens is anders gevormd en heeft specifieke wensen, aarzel niet om alles met uw chirurg te bespreken.

Zolang u twijfelt of u wél of niet een neuscorrectie wilt, doet U er verstandig aan van de behandeling af te zien.

Gevoelige operatie

Er kan een operatieve behandeling uitgevoerd worden ter correctie van de uitwendige vorm van de neus.

Zo verzoeken patiënten om correctie van hun neus indien deze te groot is, scheef staat, een bult heeft of andere onvolkomenheden vertoont.

De eerste stap voor iemand, die een correctie overweegt van de uitwendige vorm van de neus, is een gesprek met een plastisch chirurg. In dit gesprek dient de patiënt zo open mogelijk haar
of zijn verlangens en verwachtingen ten aanzien van het resultaat van een neuscorrectie naar voren te brengen. Onrealistische verwachtingen van het effect van een neuscorrectie zullen na
de operatie tot teleurstelling aanleiding geven.

In de meeste gevallen is de vroegste leeftijd waarop een neuscorrectie aangeraden kan worden rond 18 jaar. Op deze leeftijd is de neus vrijwel volgroeid.

Doorgaans zullen vóór en nà de operatie medische foto’s van het aangezicht worden gemaakt.

De operatieprocedure

Operatieve ingrepen ter correctie van de uitwendige vorm van de neus worden onder meer uitgevoerd om:
• de neus in zijn geheel te verkleinen
• de punt van de neus te verbeteren
• een bult van de neusrug te verwijderen
• een scheefstaande neus recht te zetten
• de hoek tussen neus en bovenlip te verbeteren
• kleine defecten op te hogen

In sommige gevallen is het nodig om de contour van de neusrug te corrigeren met eigen kraakbeen of met een implantaat van kunststof. Meerdere van de bovengenoemde ingrepen kunnen worden gecombineerd.
Indien noodzakelijk kan gelijktijdig een inwendige correctie van het neustussenschot plaatsvinden.

De sneetjes om de operatie te kunnen uitvoeren liggen in de inwendige neusingang en zijn dus niet zichtbaar. Soms is het nodig een sneetje te maken in de onderrand van het neustussenschot of op de overgang van de neusvleugel naar de lip. Meestal wordt een neusoperatie onder narcose uitgevoerd, in dagkliniek.

Na de operatie

De pijn valt over het algemeen erg mee. Meestal zitten er gedurende 3 tot 5 dagen na de operatie wieken in de neus, zodat de patiënt(e) gedurende deze periode door de mond moet
ademen.

Ter hoogte van de oogleden kan na de operatie een flinke zwelling met blauwverkleuring ontstaan. Dit is verdwenen na een 10-tal dagen. De neus zélf zal weinig zwelling vertonen, deze verdwijnt geleidelijk aan in de eerste weken na de operatie.

Na de operatie wordt meestal een gipsverband over de neus aangebracht voor een 10-tal dagen.

Dagelijkse activiteiten kunnen na enkele dagen worden hervat. Activiteiten waardoor de bloeddruk sterk stijgt, zoals gymnastiek, zwemmen of zelfs bukken, dienen gedurende enkele weken te worden vermeden.

Complicaties

Na iedere operatieve ingreep kunnen complicaties ontstaan, bijvoorbeeld ontsteking of nabloeding. De kansen hierop zijn bij neusoperaties gering.