standard-title Ooglidcorrectie

Ooglidcorrectie

Oplossing tegen ‘hangende oogleden’ en ‘wallen’

Oogleden zijn zeer gevoelig voor de effecten van zwaartekracht. Huid en vetweefsel hangen door en zakken uit.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat vrij veel mensen zich zorgen maken over de veranderingen aan de oogleden, omdat deze een leefwijze of een leeftijd suggereren, welke niet met de werkelijkheid overeenkomt.

Bij de bovenste oogleden is er bij de meeste patiënten vooral een teveel aan huid. Deze gaat doorhangen, soms tot op de wimpers.

Hierbij moet ook de stand van de wenkbrauwen geëvalueerd worden. Indien die te laag staan zal er na het verwijderen van de overtollige huid van het bovenste ooglid, slechts een beperkt resultaat zijn. Dit kan verbetert worden door de wenkbrauw iets hoger te zetten. Dit kan langs hetzelfde sneetje.

Bij de onderste oogleden ontstaan er ‘wallen’ onder de ogen. Dit wordt door de omgeving nogal eens onjuist beoordeeld, wat aanleiding geeft tot ongewenst commentaar. Het ontstaan van oogwallen is anders dan het doorhangen van de bovenoogleden. Hier is correctie van de onderliggende weefsels nodig.

De operatie

Bovenste ooglidcorrecties kunnen onder plaatselijke verdoving uitgevoerd worden. Gedurende de eerste week na de operatie zijn de oogleden gezwollen en zijn er bloeduitstortingen. In deze periode is de operatie goed zichtbaar en kan men een donkere bril dragen. Na 5 à 7 dagen worden de hechtingen verwijderd.

In grote lijnen geldt voor de onderste oogleden hetzelfde. Het verschil is echter dat hierbij soms een uitgebreidere operatie nodig is. Er is wat meer zwelling en bloeduitstorting. Deze is
pas na een 10-tal dagen verdwenen.

Afhankelijk van de soort ingreep moet het onderste ooglid soms de eerste 6 weken gemasseerd worden.

Littekens

Ook nu weer nemen de oogleden een aparte plaats in. De dunne ooglidhuid geneest snel en goed. Na enkele maanden zijn de littekens meestal niet meer te zien.

Complicaties

Hoewel problemen zeer zelden voorkomen is het verstandig de mogelijke complicaties met uw arts te bespreken. En, denk eraan dat u zelf kunt bijdragen aan het minimaliseren van de risico’s door het advies en de instructies van uw plastisch chirurg op te volgen.

Zeer zelden gebeurt het dat gedurende de eerste weken na de operatie de ogen moeilijk volledig sluiten. Dit herstelt zich spontaan.

Als er bij U afwijkingen aan de ogen, aan de sluitspier van de ogen of de traanproductie bestaan, dan kan het zijn dat deze operaties niet kunnen plaatsvinden.